... od Gloriette duž Schlossallee
                                                 Johnstrasse 4 - vaš ginekolog
              ... duž Johnstrasse prema  Gloriette
                                                 Johnstrasse 4 - vaš ginekolog

 

Specijalista ginekologije i akušerstva

ordinacija sa direktnim ugovorima sa svim zdrastvenim osiguranjima Austrije: ÖGK, SVA, KFA, BVA, SAEB i EHIC ( European Health Insurance Card)

Johnstraße 4
1150 Wien
T: +43 1 78 66 459 

 

Privatna ordinacija
Specijalizovana za sterilitet


Lainzerstraße 6
1130 Wien
T: +43 1 78 66 459 

 

telefonsko zakazivanje