Naš spektar

sa motom kompetentnost, iskustvo,  posvećenost

Ginekologija

Ginekologija
         Svaka zena je nesto posebno.
 • Rutinska ginekologija podrazumeva ginekološki pregled koji uključuje papanikolau test, uzimanje vaginalnog brisa , bimanuelni pregled i ultrazvuk male karlice.


  Kada se obratiti ginekologu?
  • Kod pojave bola u stomaku, pre svega u predelu male karlice;
  • kod sumnje na bakterijske ili gljivične infekcije;
  • kod sumnje na polno prenosive bolesti kao što su hlamidija, herpes, trihomonas, HPV i druge
  • ukoliko primetite neregularno krvarenje iz materice;
  • ukoliko pretpostavljate da ste trudni;
  • kao i u drugim situacijama u kojima imate dilemu na temu Vašeg ginekološkog zdravlja.
 • Pod ovim se podrazumeva ginekološki pregled žene jednom godišnje sa papanikolau testom, vaginalnim brisom, kolposkopijom, po potrebi cervikalnim brisom ,bimanuelnim pregledom, sa obaveznim ultrazvukom ginekoloskih organa i kliničkim pregledom dojki. Nakon 40, odnosno 45. godine ovaj pregled se dopunjva ultrazvukom dojke i mamografijom (u slučaju indikacije i ranije). Cilj sistematskih pregleda žena je rano otkrivanje karcinoma grlića materice, benignih i malignih tumora tela materice, jajnika, jajovoda i dojke kao i blagovremeno otkrivanje drugih ginekoloskih problema i poremecaja.
 • Papanikolau test zauzima posebno mesto kako u rutinskoj tako i u preventivnoj ginekologiji, sa ciljem ranog otkrivanja prekanceroznih i kanceroznih promena ćelija grlića materice. Radi se o jednostavnoj, bezbolnoj i neinvazivnoj metodi. Nakon uzimanja brisa i njegovog fiksiranja šaljemo ga na interpretaciju i dijagnostiku citolozima naseg partner-instituta za patologiju.
 • Kod sumnje na bakteriološke i virološke uzročnike ginekoloških problema i polno prenosivih bolesti, uzimamo briseve grlića materice, vagine i uretre, koje na dalju identifikaciju i tipizaciju saljemo nasim partner-laboratorijama.
 • Pod posebnim mikroskopom sa uvećanjem 6-40 puta, proverava se izgled spoljnih genitalnih organa, vagine i grlića materice i vrši se skrining patoloških promena. U okviru ovog pregleda, a u slučaju sumnjivih promena u zavisnosti od situacije, uzimaju se probe tkiva koje se šalju na histo-patološki pregled nasem partner-institutu za patologiju.
 • Ultrazvučna dijagnostika je danas sastavni i nerazdvojni deo ginekološkog pregleda. Na neinvazivan i bezbolan nacin pruža nam uvid u morfologiju unutrašnjih ginekoloških organa. Sprovodimo je na modernim visokosavremenim ultrazvučnim aparatima (GE Voluson S6) u tehnikama:

  • -2D
  • -3D
  • -4D
  • - kolor dopler
 • Juvenilna ginekologija podrazumeva ginekološku problematiku malih devojčica, devojčica u pubertetu i adolescenciji. Najčesce se radi o hormonskim poremećajima, poremećajima ciklusa, kontracepciji i ginekološkim infekcijama. Kada kod ginekologa?

  • Sa napunjenih 16 godina, a jos niste dobili prvu menstruaciju;
  • ukoliko imate 18 godina, a nikada niste bili kod ginekologa;
  • ukoliko ste postali seksualno aktivni ili to uskoro planirate;
  • ukoliko ste postali seksualno aktivni, a izostao vam je ciklus;
  • kod poremećaja ciklusa i menstruacije;
  • ukoliko planirate da koristite neki vid kontracepcije, antibebi pilule ili neko drugo kontraceptivno sredstvo.
  • Pod ovim podrazumevamo planiranu koncepciju; probleme steriliteta : analiza i terapijske mogucnosti.
  • Savetovanje o različitim mogućnostima hormonalne i nehormonalne kontracepcije. Problemu kontracepcije prilazimo individualno sa širkom spektrom različitih mogućnosti - antibebi pilule, spirale, vaginalni prstenovi, depo-injekcije, hormonski potkožni implantati.
 • Posebno mesto u našem radu zauzima razjašnjavanje uzroka steriliteta, traženje konceptualnih rešenja sa izrazito individualnim pristupom u saradnji sa vodećim nacionalnim i internacionalnim institutima za reproduktivnu medicinu. U komfornim terminima ponedeljkom i sredom nakon 19.30h.
 • Pregled dojki je deo rutinskog ginekološkog pregleda. Nakon kliničkog pregleda kod nas, a kod postojanja sumnje na patologiju dojke, dalje razjašnjavanje kroz ultrazvučnu dijagnostiku i mamografiju, sprovodi se u partner-institutima za rendgen dijagnostiku. Sarađujemo sa svim etabliranim kliničkim centrima za patologiju dojke u gradu Becu i Republici Austriji.
 • Ove preglede sprovodimo prema šemama i preporukama AGO-a (austrijskog udruženja za ginekološku onkologiju) i ÖGGG-a (austrijskog udruženja za ginekologiju i akušerstvo). Pod ovim podrazumevamo:

  • Praćenje rezultata lečenja malignih ginekoloških bolesti;
  • planirane i redovne kontrolne preglede po internacionalno etabliranim i priznatim šemama.

  Ovakav pristup omogućava najbolji mogući nadzor i blagovremenu reakciju u slučaju potrebe.

 • U savetovalištu za menopauzu bavimo se razjašnjavanjem perimenopauzalnog i postmenopauzalnog sindroma, diferencijalnom dijagnostikom, konvencijonalnim i alternativnim terapijama u ovom periodu životnog doba žene.

 • Po dogovoru.

Planiranje porodice / kontracepcija

Planiranje porodice / kontracepcija
 • Koncepcija - planirana trudnoća
 • Savetovalište za kontracepciju;
 • antibebi pilule;
 • vaginalni prsten;
 • flasteri za kontracepciju;
 • implantati;
 • depo-preparati (tromesečne hormonske injekcije);
 • ugradnja nehormonskih i hormonskih spirala, IUB

Trudnoća

Trudnoća
         sa motom Svaka trudnoca je drugacija.

Praćenje i kontrola trudnoće podrazumevaju brigu o trudnici i plodu. Vođenje trudnoće sprovodimo po programu Mutter-Kind-Pass Ministarstva za zdravlje i porodicu Republike Austrije.
Pored ovog standardizovanog programa moguć je i individualni program u kombinaciji sa MKP-programom (stvar dogovora).

Standardni MKP-program podrazumeva 5 kliničkih MKP-pregleda i tri ultrazvučna pregleda, u za to planiranim vremenskim intervalima.

 • Kolor dopler : praćenje i merenje protoka u krvnim sudovima majke i ploda sa ciljem ranog otkrivanja odredjenih anomalija i poremecaja
 • Pregledi iz prenatalne dijagnostike: - NIPT -test nakon navrsene 9. nedelje trudnoce : Iz uzorka majcine krvi sprovodi se analiza fetalnih hromozoma- Pre svega hromozoma 13,18 i 21 uz mogucnost provere i velikog broja drugih genetski uslovljenih bolesti. Stepen sigurnosti za trizomiju 21 ( Daunov sindrom) je 99,5%. Prednost ovog testa je odsustvo rizika koje prati punkcija plodove vode (amniocenteza). -Screening u prvom trimestru trudnoće između 11. i 14. nedelje trudnoće podrazume specijalizovani ultrazvucni pregled sa merenjem debljine nuhalne brazde (nuhalna transucencija - NT-brazda na vratu) uz biohemijsku analizu odredjenih proteina iz seruma majke iz cega proizilazi rezultat koji govori o stepenu rizika za hromozomske anomalije ploda. Uspesnost otkrivanja ugrozenih trudnoca ovim testom iznosi 85-90% uz prosecno 5% lazno pozitivnih rezultata. -Organscreening između 20. i 22. nedelje trudnoće. U ovom periodu trudnoce, plod je dovoljno veliki, ima dovoljno plodove vode, sto omogucava detaljan pregled svih organa i struktura ploda.Kod ovog pregleda uz ultrazvučni pregled sprovode se i odredjena doplerska merenja ( protok krvi kroz pupcanik).

Ovi pregledi se sprovode u partner-institutima za prenatalnu dijagnostiku i u pojedinim kliničkim ustanovama zdravstvenog sistema Republike Austrije.

Sterilitet

Sterilitet
 • Razjašnjavanje;
 • individualni koncept;
 • terapija;
 • saradnja sa vodećim nacionalnim i internacionalnim IVF-institutima. Ponedeljkom i sredom posle 19.30h (telefonsko zakazivanje)

Operacije i porođaji

Operacije i porođaji

Po dogovoru, u privatnim klinikama „Döbling“ i „Goldenes Kreuz“.